over Superleraar

.

Over Superleraar


Superleraar is opgericht door Cornelie de Jong.

Ze werkt als docent en docentbegeleider in het voortgezet onderwijs. Als eerstegraads docent aardrijkskunde kent ze het onderwijs van binnenuit. 

Cornelie heeft een frisse blik op het onderwijs. Haar werkwijze is direct, relativerend en reflectief waarbij ze makkelijk schakelt tussen diepgang en lichtvoetigheid.


Onderwijspublicist

Als onderwijspublicist schrijft Cornelie de Jong (gast)colums

over het docentschap en onderwijskwaliteit. In de artikelen verbindt ze haar eigen ervaringen als docent met maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs. 

Lees hier een selectie van haar artikelen.



Onderwijsvisie

Volgens Superleraar is het de persoonlijkheid van de leraar die de lessen kleur geeft en bepalend is voor wat de leerling bij blijft.

Voor goed onderwijs heb je goede leraren nodig. Superleraar staat voor krachtig docentschap, lesgeven met persoonlijkheid, vakmanschap en verbondenheid. Superleraar sluit aan bij de zelfdeterminatietheorie waarin het vervullen van de basisbehoeften centraal staat. Een gemotiveerde docent voelt zich verbonden, functioneert autonoom en is

competent. 

In iedere leraar schuilt een Superleraar is het motto van Superleraar. De persoonlijke kwaliteiten van de docent zijn bij Superleraar het vertrekpunt tot professionele verbetering. Superleraar werkt vanuit de sterke-punten benadering, een uitgangspunt dat gebaseerd is op de positieve psychologie.